ציטוט של סופ״ש - אברסט קונסולטינג, מט-טק, מחלקת מחקר אנליטי CIA

דוגמה פשוטה של משחק הגנה/התקפה תדגים את העיקרון. נניח שהתוקף יכול לבחור שני מיקומים. ובהתאם, המגן יכול לבחור להגן על מיקום אחד (לצורך ההדגמה, האפשרות של הזרמת כוחות לשני המיקומים נזנחת). הצלחה מוגדרת כהתקפה על אזור לא מוגן. ברור מהנחת מוצא זו שלתוקף יש סיכוי של 50/50 לבחור באזור לא מוגן. אבל, מה אם התוקף יוכל לשכנע את המגן שקיימים שלושה מקומות שונים להתקפה? מכאן נובע שסיכויי ההצלחה יעפילו ל 2/3, וכן הלאה, ויגיעו לגבול מתימטי כאשר מספר האתרים המאויימים יגדל עד מאוד. כמובן, הכרחי שהאפשרויות המוצגות למגן יהיו משכנעות גם אישית וגם קבוצתית. From: Central Intelligence Agency (CIA) research paper, "Deception Maxims: Fact and Folklore", April 1980