ציטוט של סופ"ש - שמאל וימין בפוליטיקה - אפלטון, מדינאי, 340 לפנה"ס

ברור שהיציבים והנוחים יהיו נוטים תמיד לכיוון אורח החיים השקט, ויעסקו בשלהם, בינם לבין עצמם: בתוך המדינות שלהם נוהגים הם בדרך זו אחד עם רעהו, וכך הם מבקשים לקיים את השלום עם מדינות אחרות, ויהי מה. ותשוקה מופרזת זו גורמת לכך, שאם דרך החיים שלהם הופכת להרגל, יהפכו בלי לשים לב לנטולי כוח לחימה, וגם על ילדיהם יביאו חסרון זה, עד שלעולם יהיו נתונים בידי כל אויב שיתקפם; ומתוך כך קורה פעמים רבות, שתוך שנים מספר יהפכו הם עצמם, בניהם וכל מדינתם מבני חורין לעבדים, בלא שידעו כיצד קרה הדבר. סוקראטס הצעיר: לדבריך זו תוצאה חמורה של ההסתכלות שלהם. אורח: ומה בדבר האמיצים יותר מדי? כלום לא יעוררו את מדינותיהם תמיד לאיזו שהיא מלחמה? בשל תאוותם המוגזמת לעימות הם יוצרים מולם אויבים עצומים וחזקים, וכך יביאו על מולדתם הרס מוחלט. גם הם ידונו את מדינתם ובניהם לחיי עבדות. אפלטון, מדינאי, תרגום חופשי Ninjutsu basics by Daniel Sheriff