ציטוט של סופ"ש - רנה רדזפי

הטעמים הטובים ביותר נמצאים במערכות האקולוגיות הטובות ביותר מתוך הרצאה בבריסטה נורדיים 2012