ציטוט של סופ"ש - רנה דומל

אינך יכול לשהות על הפסגה לעד; אתה חייב לרדת שוב. אז מדוע לטרוח מלכתחילה? זו הסיבה: מה שלמעלה יודע את מה שלמטה, אבל מה שלמטה אינו יודע את מה שלמעלה. אדם מעפיל, ורואה. אדם יורד, ואינו רואה יותר, אבל הוא ראה בעבר. זו אומנות ההתנהגות באזורים הנמוכים בעזרת זכרון מה שנראה באזורים הגבוהים. כאשר אי אפשר יותר לראות, עדיין אפשר לדעת.