ציטוט של סופ"ש - רומא העתיקה

Pacta sunt servanda הסכמות יש לקיים אימון זו לא אופציה Agreements must be kept 合意は拘束する Pacta sunt servanda CC Image by Mikebaird