ציטוט של סופ"ש - רבי מנחם מנדל מקוצק

כדי להציל את סדום שלא תהפך, היה צורך בעשרה צדיקים לפחות, ואילו כדי להפוך עולם ומלואו - די בשוטה אחד.