ציטוט של סופ"ש - פרסי ביש שלי

פגשתי זר מארץ עתיקה שכך אמר: "באמצע המדבר עומדות שתי רגליי ענק מאבן. ולידן, שוכב, ראש שבור, שקוע למחצה בחול, שפניו החמורות, שפתו המכווצת ולעג חיוכו הקר מעידים כי הפסל קרא היטב את הרגשות, ורק ידו אשר עיצבה, הלב אשר הזין נותרו לנצח, חתומים, בחפץ הדומם כעת. ועל בסיס הפסל השורות, אני הוא אוזימנדיאס, מלך המלכים: ראו את כל אשר עשיתי, האדירים, והיוואשו! ולצידו, דבר שם לא נשאר. סביב לעזובה של פסל הענק, חולות שטוחים, בודדים, ללא גבול נמשכים אל המרחק." Video clip by Stephen Hamacek to the reading of Bryan Cranston, Breaking Bad