ציטוט של סופ"ש - פנקס השטח של אקבן (1)

פשטות: קו ברור עובר בין פשטות לסגפנות. הסגפנות זרה לשטח ולכן אין צורך בה, היא מפריעה. הסגפנות באה מבחוץ ומונעת מרגשות זרים. היא אינה מגיבה למה שקורה בחוץ אלא למה שקורה בפנים. הצמצום שהוא לב הסגנון בשטח אינו סגפני אלא כזה הנהנה ממה שיש. מיעוט הדברים שיש לנו נובע משאיפה ליעילות, לצמצום במשקל ושמירה על קלות תנועה. דברים פשוטים ורב שימושיים עדיפים. פשטות אינה עניין ערכי, פשטות הציוד נובעת ממעשיות, נובעת ממהירות התנועה בשטח. nothing