ציטוט של סופ"ש - פיטר ברוק

עד שלפתע שומעת אוזנו את הקול הסודי שלו ציפתה ועינו רואה את הצורה הפנימית שלהתגשמותה חיכתה. אלא שעל פני השטח כל הצעדים חייבים להיות מוצקים, מושכלים. שאלות של ניראות, מהירות, בהירות, מבע, אנרגיה, מוזיקליות, גיוון, קצב - על כל אלו חייבים להשגיח בצורה מעשית ומקצועית. העבודה היא עבודת האומן, אין כאן מקום למיסטיפיקציה מזויפת, לשיטות מאגיות שיקריות. התאטרון הוא מיומנות. הבמאי עובד ומאזין. הוא עוזר לשחקנים לעבוד ולהאזין. זוהי תמצית ההדרכה. זו הסיבה שתהליך של שינוי אינו תהליך של בלבול אלא של גדילה. זהו המפתח. זהו הסוד. כמו שאתה רואה, אין סודות. "There are no secrets" - Peter Brook Peter Brook, Mahabharata