ציטוט של סופ"ש - פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי

הרי זה בדיוק כמו לטעון שבעקבות הקידמה האדם מתרכך, וכתוצאה מכך הופך לצמא דם פחות ולאוהב שלום. כן, זה נשמע הגיוני, והשומע, האוהב הגיון ופילוסופיה, מוכן לכל דבר שקר, לכל עיוות לוגי ובלבד שיוכיח את צדקתו. אני נותן את הדוגמה הזו כי היא דוגמה בולטת כל כך. הסתכלו, נהרות של דם נשפכים, בשמחה, כמו שמפניה. וזוהי תמצית המאה התשע עשרה שלנו... ...ומה בדיוק מרככת בנו הקידמה והתרבות?! אלו מפתחות באדם רק בידור של חוויות וזה הכל. ודרך הבידור הזה נגיע לכך שנמצא הנאה בשפיכות דמים. האם שמתם לב שכל רוצחי ההמונים המתוחכמים ביותר היו כמעט תמיד אנשים מתורבתים ביותר, שכל האטילות וסטנקה ראזינים לא היו ברמתם. ואם הם לא מתבדלים כמו אטילה או סטנקה ראזין זה בגלל שאנו פוגשים בהם לעיתים קרובות מדי, הם רגילים מדי. בכל אופן, התרבות המודרנית הפכה את האדם אם לא לצמא דם יותר, אז בוודאי לצמא דם מתועב יותר וגרוע יותר מאשר פעם. קודם האדם ראה בשפיכות דמים צדק, והרג את מי שהיה צריך להרוג במצפון שקט; היום, גם אם אנחנו חושבים את הרצח לחטא וזוועה אנחנו מתעסקים בו יותר מאשר פעם. מה גרוע יותר? תחליטו אתם. מתוך: כתבים מן המחתרת - דוסטויבסקי