ציטוט של סופ"ש, עמנואל לוינס - 13.1.2012

העולם אינו מושלם מכיוון שהעבודה לא הושלמה. עמונאל לוינס המוות והזמן תרגם אלי ג'ורג' שטרית