ציטוט של סופ"ש - עלי רזא רושן

בילדותי היה לי חבר שהצטיין בהטלת כידון. היתה לו יד חזקה. החבר הזה השקיע את כל החיים שלו באימוני הטלת כידון. אני הלכתי לאוניברסיטה ולמדתי תיאטרון. הוא עדיין הטיל כידונים. לא עשה שום דבר אחר חוץ מזה. סיימתי את האוניברסיטה. הוא עדיין הטיל כידונים. יום אחד אמר לי: - הגיע הזמן להראות מה אני שווה. הלכנו יחד ללב המדבר. הוא אמר: - חכה תראה מה אני מסוגל לעשות. והוא ריכז את כל כוחות חייו בכידון וזרק. הכידון עלה ועלה עד שהפך לנקודה קטנה באוויר. החבר שלי אמר: - אני סיימתי את העבודה שלי. כל חיי עבדתי בשביל היום הזה. אתה הלכת ורכשת השכלה, כתבת דברים, למדת הרבה. אמרתי לו: - אתה ביקשת דבר אחד והשגת אותו. אני ביקשתי הרבה דברים ולא השגתי אף אחד מהם. הוא אמר: - אני כבר מוכרח ללכת. להתראות. הוא אמר זאת ונפל ארצה אפיים. כידון חדר לגבו. הכידון שהוא עצמו זרק. הכידון שלו הקיף את כדור הארץ והגיע אל עצמו. כל חייו הוא התאמן להגיע אל עצמו. הוא אמר 'הנקודה הרחוקה ביותר היא אני. אני רוצה להגיע אלי'. והוא הגיע.
תרגמה מפרסית, כל כך יפה לעברית, אורלי נוי Image CC: David Gabriel Fischer, www.thezendiary.com