ציטוט של סופ"ש - סר ריצ'רד פרנסיס ברטון

אין קל מלהוכיח שלא קיים חטא נידח, ולא פשע מתועב, שבזמן כזה או אחר בחלק כלשהו של העולם נחשב פעם, ואפילו עכשיו, כמעלה הגבוהה ביותר. "Two trips to gorilla land and the cataracts of the Congo" - Sir Richard Francis Burton Richard Francis Burton