ציטוט של סופ"ש - סון טסו, 孫子

כל לחימה מבוססת על הונאה. לכן, כשמוכנים להתקפה, עלינו להראות כלא מוכנים; כאשר אנו משתמשים בכוח שלנו, עלינו להראות לא פעילים; כאשר אנו קרובים, אנו חייבים לגרום לאויב להאמין שאנו רחוקים; כשאנו רחוקים, אנו חייבים לגרום לו להאמין שאנו קרובים. לפתות אותו בפרס כדי להביא אותו. לביים אי-סדר ולמחוץ אותו. אם הוא מוגן בכל הכיוונים, היה מוכן בשבילו. אם כוחו גדול יותר, התחמק ממנו. אם יש לו מזג רע, עצבן אותו. העמד פנים שאתה חלש, כך תגדל יהירותו. אם הוא נינוח, אל תתן לו מנוחה. אם כוחותיו מאוחדים, הפרד בינהם. התקף כאשר הוא אינו מוכן, הופע במקום שאינו צפוי. טכניקות לחימה אלו חייבות לא להתגלות, עד לרגע הביצוע. 兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近。利而誘之,亂而取之,實而備之,強而避之,怒而撓之,卑而驕之,佚而勞之,親而離之。攻其無備,出其不意,此兵家之勝,不可先傳也。 From: 孫子兵法 - The Art of War, Sun Tzu The Art of war