ציטוט של סופ"ש - מרק סטרנד

"מי אתם ולמה כל זה קורה?" שאלתי אחד מהם. "אנחנו אנשים מאמינים ואנחנו חייבים להמשיך ללכת." ואז הוא הוסיף: "העבודה שלנו חשובה, וקשורה לאני." "אבל כל האבק שלכם מכהה את הכוכבים," אמרתי. "לא, לא," הוא אמר, "אנחנו רק עוברים כאן, הכוכבים יחזרו." מתוך התרגום הנפלא של עוזי וייל לספר "כמעט בלתי נראה" של מרק סטרנד