ציטוט של סופ"ש - מור

בדיבור רגיל, אני רוצה את זה, אני אוהב את זה, משמשים תדיר כשווי ערך ל-אני חושב שזה טוב. באופן זה טבעי להגיע למסקנה מוטעית שאין כל קבוצה מובחנת של אבחנות אתיות, אלא רק קבוצה של דברים הגורמים הנאה. פרינקיפיה אתיקה (1903) ג.א. מור