ציטוט של סופ"ש - לודוויג ויטגנשטיין
אנו יכולים לוודא את משמעות המילה "יופי" רק בהתבוננות באופן בו אנו משתמשים בה. From Wittgenstein's Lectures: Cambridge, 1932-1935, Edited by Alice Ambrose