ציטוט של סופ"ש - לאו צה

לקחת ככל שתחפוץ זה תמיד פחות טוב מלחדול כשצריך Lao Tzu: Tao Te Ching