ציטוט של סופ"ש - טקמצו טושיטסוגו

כדי לשמור על המסורת, יש לחדש כל הזמן. ג'ומונג'י - טקמצו