ציטוט של סופ"ש - טיך נהאט האן

קולו של הפעמון יהדהד בעומקו של היקום גם במקומות האפלים ביותר היצורים החיים ישמעו אותו בברור כך שכל הסבל שלהם יחדל הבנה תשכון בליבם והם יעברו מעבר לנתיב הצער והחדלון דלת הדהרמה של העולם כבר פתוחה קולה של הגאות העולה נשמע בברור פלא מתרחש ילד מקסים מתגלה בלב פרח הלוטוס טיפה אחת של מי החמלה האלו מספיקה להביא אביב מרענן להרים ולנהרות שלנו כשאני מקשיב לפעמון אני חש שכל המכאובים בי מתחילים להתמוסס מחשבתי שקטה גופי רגוע חיוך עולה על פני כשאני עוקב אחר צליל הפעמון הנשימה שלי לוקחת אותי בחזרה לאי הבטוח של המודעות בגן הלב שלי שם מנצים פרחי השלום ביופי