ציטוט של סופ"ש - חזי לסקלי

הקליע שר את שירו הקטן באוויר, שיר בלי חוכמות. הקליע שר את שירו הקטן באוויר, שיר בלי חוכמות