ציטוט של סופ"ש - זיגמונד פרויד

שוחחתי פעם על התופעה הספציפית של קהילות עם טריטוריות משותפות, המקורבות אחת לרעותה גם באופנים נוספים, העסוקות במריבות בלתי פוסקות ובלעג המופנה לקהילה האחרת - כמו הספרדים והפורטוגזים, גרמנים מצפון המדינה ומדרום גרמניה, האנגלים והסקוטים, וכדומה. נתתי לתופעה זו את השם: "נרקיסיזם של הבדלים פעוטים", שם שאינו מסביר הרבה. אנו יכולים לראות עתה שזו דרך נוחה ויחסית שאינה מזיקה, לסיפוק הנטיה לאגרסיביות, שדרכה הופכת הלכידות בין חברי הקהילה לקלה יותר. From: Sigmund Freud, Civilization and its Discontents, trans. and ed., James Strachey (New York: W. W. Norton, 1961), pp. 58-63 Civilization and its discontents