ציטוט של סופ"ש - ז'אק דרידה

כיצד תתרגמו חתימה? וכיצד תמנעו מלתרגם? How would you translate a signature? Image by milena mihaylova From 'Des Tours de Babel' in Psyc Inventions of the Other