ציטוט של סופ"ש - ויטפילד דיפי

ישנם אנשים רבים שרוצים שתהיה מאובטח מפני כולם חוץ מהם מתוך Schneier on Security