ציטוט של סופ"ש - ווילארד וואן אורמן קווין

אובייקטים פיזיים מובאים כרעיונות לתוך הסיטואציה כמתווכים נוחים -- לא דרך הגדרה במונחים של התנסות, אלא בפשטות כהנחות מוצא, ברות השוואה מבחינת תורת ההכרה, לאלים ההומריים. כהערת ביניים, אומר רק זאת, שאני, למרות היותי פיזיקאי חובב בלבד, מאמין באובייקטים חומריים ולא באלים של הומרוס; ואני מחשיב כל האמנה אחרת כטעות מדעית. אבל מנקודת המבט של הבסיס של תורת ההכרה, אובייקטים חומריים ואלים נבדלים רק במידה ולא בסוג. ציטוט של W.V.O. Quine, "Two Dogmas of Empiricism", From a Logical Point of View (Harvard University Press, 1953; second, revised, edition 1961)