ציטוט של סופ"ש - התוכנית לחקר תוקפנות, ISR


אלימות היא מחלה מידבקת. כמו במחלות מידבקות אחרות, אם אנשים נחשפים לאלימות, הסיכון שהתנהגותם תהיה אלימה גדל. אלא שבניגוד למחלות מידבקות, האדם לא צריך להיות קרוב לאלימות כדי להידבק בה. אפשר להידבק באלימות ממרחק. החשיפה למחלה יכולה להיות ממש ליד האדם או שזו יכולה להיות חשיפה מרוחקת, דרך מדיה אלקטרונית.
מתוך "Contagion of Violence Project", Aggression Research Program of the University of Michigan's Institute of Social Research