ציטוט של סופ"ש - הרמן מלויל

מה שהיה המפלץ הלבן לאחאב, נאמר ברמז; מה, שלעיתים, הוא היה בשבילי, עדיין לא נאמר. מתוך Moby Dick