ציטוט של סופ"ש - הרב יובל שרלו

איני מכיר בכלל דרכים מהירות להסיר את הדברים. אני מכיר רק דרכים ארוכות מחד גיסא, אך לא מסתבכות ומתייאשות, כי אם פונות לתיקון. כאמור, יש דרכים שונות, וכל אחד צריך לבחור את הדרך שלו. אני לא מאמין גדול בחיטוט הפנימי, בעשיית רשימות, ברדיפת הנגיעות, בהסתבכות בשאלת ה"לשמה" ועוד כהנה וכהנה. זו הייתה אמנם שיטת נוורדוק, והיא מתאימה לאנשים שונים, אולם מניסיוני למדתי שהיא לא מרוממת את האדם, אלא מפילה אותו לייאוש, ובסופו של דבר נזקה רב מתועלתה. לא זו בלבד, אלא שגם מבחינה פילוסופית היא מסובכת, כי מאוד קשה לחלק בין החלק החיובי של עשיית דברים מתוך עצמיותו של האדם, ובין דברים שיוגדרו כגאווה ורדיפת כבוד. אני מציע דרך אחרת. כאשר אדם עושה דברים טובים יותר נכון שלא יחטט בתוך נשמתו האם זה בגלל זה או בגלל זה. הדרך הטובה יותר היא לעשות דברים טובים. הרב יובל שרלו ואמרת בלבבך