ציטוט של סופ"ש - הרב אליהו דסלר

הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, כי לאשר יאהב האדם, ייטיב לו. אבל הסברה השניה היא, כי יאהב האדם את פרי מעשיו, בהרגישו אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא – אם בן יהיה, אשר ילד או אימן, או חיה אשר גידל, ואם צמח אשר נטע, או אם גם מן הדומם, כמו בית אשר בנה, – הנהו דבוק למעשי ידיו באהבה, כי את עצמו ימצא בהם. מתוך: "מכתב מאליהו", חלק א', קונטרס החסד, הרב אליהו אליעזר דסלר father and son Image CC by dany phenx