הוראת המוחלט - ציטוט של סופ"ש

נזיר עיוור ישב לראיון זן עם המורה שלו. הטרידה אותו השאלה של רציפות הוראה בבודהיזם. "כיצד אנחנו יכולים לדעת שאלו דברי הבודהה ולא מה שכתבו תלמידיו?" שאל. השמש שקעה ולילה אפל ירד כשסיימו. לפני שיצא לדרך נתן לו המורה פנס נייר עם נר דולק בתוכו. "מה אעשה עם פנס נייר?" שאל העיוור, "הרי איני יכול לראות." "הפנס יעזור לאחרים" אמר המורה וסגר את דלת הנייר של חדר הראיונות. הלילה היה שקט וחשוך. והעיוור החזיק את הפנס גבוה וגישש את דרכו עם מקל ההליכה שלו. לפתע, לאחר שהלך בזהירות כשעה, נתקל העיוור באדם אחר בעוצמה כזו ששניהם נפלו אל אבק הדרך. "אינך רואה להיכן אתה הולך?" שאל העיוור בכעס. "הנר שלך כבה אחי," אמר לו ההוא ברכות. הוראת המוחלט