ציטוט של סופ"ש - דניאל בנט ודב רוי

באותו אופן שבו מושבות נמלים יכולות לעשות דברים שנמלים בודדות אינן יכולות, ארגונים אנושיים יכולים להתעלות מעל ליכולות היחיד, וליצור סופר זכרונות, סופר האמנות, תוכניות ומעשים - יתכן ואפילו סופר ערכים. לטוב ולרע, אנו על מסלול התפתחותי לכבול את הסופר ארגונים על ידי כך שנכריח אותם לתת דין וחשבון על פי אמות המידה של היחיד. דינמיקה זו המווסתת את עצמה, והמועצמת על ידי האצת יכולות התקשורת של אדם-מכונה, היא יחודית למין האנושי כמו השפה בה אנו מדברים. From March 2015 issue of Scientific American (link)