ציטוט של סופ"ש - דאג למוב

הפרס לתשובות נכונות הוא שאלות קשות יותר נגד דקירת סכין