ציטוט של סופ"ש - גינגי חאן

כשמלמדים סתם אגרסיביות, זה טוב רק להרגשה כללית. כשמלמדים רגישות, זה העניין. ללחוץ על ההדק בין שתי פעימות לב, להסתכל על הנשימות של היריב בזמן קאטה. פרש מונגולי היה נושא לקרב אשפה עם עשרות חיצים ודורך קשת כפולת קימור עם מתיחה של 35-50 קילו. בטכניקה של ירי רצוף, תוך כדי קרב, היו הקשתים משחררים את החץ בפעימת הזמן שארבעת רגלי הסוס היו באויר. זאת רגישות. מתוך הקובץ: ציטוטים - יוסי שריף - מאת גינגי חאן