ציטוט של סופ"ש - גינגי חאן

נדבר אחרי 10,000 מתוך הקובץ: ציטוטים - יוסי שריף - מאת גינגי חאן