ציטוט של סופ"ש - גיא קלקסטון

נהגנו לומר 'לגוף יש מוח' כעת זה נראה מדויק יותר לומר בפשטות 'הגוף הוא המוח'. From: Guy Claxton, 11.11.2015, Intelligence in the flesh - The Psychologist https://thepsychologist.bps.org.uk/intelligence-flesh