ציטוט של סופ"ש - גיא

ניצחון בולם את האדם, הפסד מקדם אותו. [caption id="" align="alignnone" width="450"]勝つことは人を止める、負けることは人を進める [/caption]