ציטוט של סופ"ש - ג'ונתן היידט

קל יותר ללמוד חשיבה מילולית מושכלת מאשר ללמוד רגשות ואינטואיציות, אלא שחשיבה מילולית מושכלת עלולה להיות הזנב שאותו מכשכש הכלב. הכלב עצמו יכול להתגלות כאינטואיציות מוסריות כגון אמפטיה ואהבה (כמוסריות חיובית) ובושה, אשמה וחרטה, יחד עם יכולות רגשיות מוכלות. זנב הכלב ראוי למחקר משום שכלבים משתמשים בזנבם לעיתים קרובות לתקשורת. בהתאמה, חשיבה מוסרית מושכלת ראויה למחקר משום שאנשים משתמשים בה לעיתים קרובות לתקשורת. כדי להבין באמת כיצד פועלת המוסריות האנושית, יתכן וזה מומלץ להעביר את מוקד תשומת הלב אל המחקר של תהליכים רגשים ואינטואיטיביים. מתוך: Jonathan Haidt, The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment, University of Virginia