ציטוט של סופ"ש - ג'ובראן חליל ג'ובראן

והוא אמר: הילדים שלכם אינם הילדים שלכם. הם בנותיה ובניה של כמיהת החיים לעצמם. הם עוברים דרככם, לא ממכם, ולמרות שהם איתכם, הם אינם שייכים לכם. אתם יכולים להעניק להם את אהבתכם אבל לא את מחשבותיכם. משום שיש להם מחשבות משלהם. אתם יכולים לתת מחסה לגופם, אבל לא לנשמתם, מאחר ונשמתם דרה בבית המחר, שאותו אתם מנועים מלבקר, גם בחלומותיכם. אתם יכולים לשאוף להיות כמותם, אבל אל תשאפו לעשותם כמוכם. בגלל שהחיים אינם הולכים לאחור או מתעסקים באתמול. אתם הקשתות שמהן נשלחים קדימה ילדיכם, כחיצים חיים. הקשת רואה את מטרתו על נתיבו של האינסוף, והוא כופף אותכם בכוחו כך שחיציו יהיו זריזים ורחוקים. תנו לכיפוף בידיו של הקשת להיות לשמחה כשם שהקשת אוהב את החץ שעף רחוק, כך גם הוא אוהב את הקשת היציבה. From The Prophet - Kahlil Gibran (Jubrān Khalīl Jubrān) 1923