ציטוט של סופ"ש - ברני גלסמן

אז השאלה כבר אינה, כיצד אני מגיע מכאן לשם? השאלה היא: כיצד אני מגיע מכאן לכאן? From The Dude and the Zen Master The dude