ציטוט של סופ"ש - ביל מוליסון

שיתוף פעולה, לא תחרות, הוא הבסיס עליו בנויה הישרדות בעתיד גם של מערכות חיים קיימות. מתוך Permaculture: A Designers' Manual permaculture book cover