ציטוט של סופ"ש, ביט גייסלר ואוליבר סן

אתה צודק. הציווי לשער שתהיה מלחמה ולהתכונן אליה טבוע בתוך הלוגיקה של המוכנות הצבאית. אלא שסימולציות אינן רק כדי להכין ולידע אותנו בקשר למציאות, הן גם יוצרות מציאויות חדשות. From: Personal Kill, Interview by Rosecrans Baldwin in: The Morning news war game CC image by GogDog