ציטוט של סופ"ש - אריק הולנבק

הצרה עם הגישה הזו היא שהידע שאנו זורקים, הוא הידע שלקח לנו 25,000 שנים לאסוף. מתוך The Ox