ציטוט של סופ"ש - ארטמי לבדב

המצגת הטובה ביותר היא זו שלעולם לא מראים. מתוך ארטמי לבדב The best presentation is the one never shown