ציטוט של סופ"ש - אלכס וולרשטיין

יש דרכים טובות יותר או פחות לנהל מלחמה. גם מבחינה אתית, מנקודת המבט של אלו שנהרגים ובאילו דרכים הורגים אותם, וגם מנקודת המבט של התוצאות המעשיות שאיתן אפשר לחיות בזמן שלום. אם אדם מכריז שהאופציות היחידות הן או פציפיזם או "הכל הולך", אדם מחליק במדרון רוע תלול במהירות. אפשר להבין את מה שקוננט מנסה לרמוז - שהמלחמה עצמה היא הבעיה, לא האמצעים לניהול המלחמה - אלא שלומר שהאמצעים הם רק פרטים קטנים של חוסר המוסר הכללי שבמלחמה זו אמירה רשלנית לטעמי. אומות שמחליטות שהאמצעים במלחמה הם רק פרטים פרקטיים, הופכות לחלומות בלהה. From: Conant’s war: Inside the Mouse-Trap - blog.nuclearsecrecy.com/ poppy dusk CC image poppy dusk by Jon Bunting - lovingyourwork.com