ציטוט של סופ"ש - אלבר קאמי

שעה זו, שהיא כנשימה וסופה לחזור בוודאות כפי שיחזור אסונו, שעה זו היא שעת התודעה. אלבר קאמי המיתוס של סיזיפוס תרגם צבי ארד פיליפו מינלי