ציטוט של סופ"ש - איסה

.けさ程やちさい霞も春じやとて הבוקר רק מעט ערפל זה אביב!