ציטוט של סופ"ש - איסה

תנועות היד של הנזיר נעלמות גם הן בערפל המקדש 法談の手つきもかすむ御堂かな