ציטוט לפני בליץ אוגוסט - גינגיחאן

שְכּוֹיֵיח! שכוייח מתוך הקובץ: ציטוטים - יוסי שריף - מאת גינגי חאן