פתיחת סמסטר סתיו, אקבן רמת השרון - 2.9.2013

אנו מתחילים את שנת האימונים בקבוצת רמת השרון. באימון יום שני הנוכחי נתקד בהסתעפויות של רצף ארבע ובהשלכות ובשימושים של הסתעפויות אלו במצבי עימות טווח קצר ברמות אלימות נמוכות (low level of violence). kubi nage ninjutsu האימון יפתח בחזרה על קאטות ועמידות נינג'יטסו ואחרי כך חימום כוח. האימון מסתיים כרגיל ברנדורי במגע מלא. תקציר האימון יעלה לקטגורית אימוני נינג'יטסו בוידאו באקבן ויקי. אומנויות לחימה רמה"ש - אקבן