מקצועיות

מאת צ.

הערה מקדימה: הרשימה שכתבתי אינה הגדרה ממצה של המושג, אלא סיכום של תובנות אישיות.

מאפייני המקצועיות

הבנה
אין מקצועיות בלא הבנה של התחום בו עוסקים. בין היתר, פירושה של הבנה זו הוא שליטה בידע הקיים בתחום. יש לדעת להבחין בין הדברים החשובים לבין הדברים הטפלים, ולדעת כיצד לפעול על מנת להגיע לתוצרים בעלי איכות גבוהה במגבלות היכולת האנושית.

הקפדה על הפרטים הקטנים (או עמידה על דקויות)
אף אם לכל עוסק בתחום מסוים קיימת נגישות לשדרה המרכזית של ההבנה והידע באותו תחום, ההבדל בין אדם מקצועי לבין אדם לא מקצועי, יתבטא ביכולת לעמוד על דקויות וניואנסים. הבנה של דקויות אלו הינה פועל יוצא של שימת לב לכלל הפרטים, ובכלל זה "הפרטים הקטנים". אף אם למרבית העוסקים בתחום קל להבין או להגיע לפרטים הברורים או להבנות הבסיסיות, למיעוט יש את הדחף לפעול להגיע למקסימום הבנה בגלל המחיר הנדרש לכך (ראו להלן). חשוב להדגיש, כי אדם בעל הבנה בתחום יידע להבחין בין פרטים חשובים לפרטים טפלים, אך זאת רק לאחר שבחן את כלל הפרטים, ובכלל זה פרטים "קטנים", והביא את כולם בחשבון. הקפדה על הפרטים הקטנים מאפשרת לעמוד על דקויות חשובות, והיא זאת שיוצרת את ההבדל בין תוצר של 80% לתוצר של 100%-90%.
ניתן לומר בכל הנוגע לנקודה זו כי במקצועיות אין לחפף.

עקביות
אין מקצועיות בלא עקביות. מקצועיות אינה יכולה להיות אקראית, חולפת או מוגבלת למעשה חד פעמי, אלא חייבת להיות רציפה, ועל כן נמדדת לאורך זמן.

ערך העומד בפני עצמו
מאפיין נוסף של המקצועיות הינו ראייתה כערך העומד בפני עצמו. הדחף לפעול במקצועיות נובע מתפיסה של המקצועיות כמטרה עצמאית ולא כאמצעי להשגת מטרה נוספת.

מחיר המקצועיות


הקצאת משאבים
כדי להיות מקצועי יש להשקיע זמן ניכר ומשאבים רבים. מאחר ונדרשת עקביות, הרי שיש להשקיע משאבים באופן קבוע. פירושו של דבר, שעל מנת להיות מקצועי, משלמים מחיר בכך שמשקיעים משאבים רבים שאחרת ניתן היה להקצותם לדברים אחרים. דוגמה למשאב מרכזי הינו זמן. מקצועיות דורשת זמן רב שניתן היה לנצל אותו אחרת, כמו בילוי עם המשפחה או עם החברים, השקעה בתחביבים אחרים, או סתם מנוחה.

תגובת הסביבה
אף אם בדרך כלל המעגל המקצועי הקרוב ידע להעריך מקצועיות, פעמים רבות המעגל הרחב יותר של העוסקים בתחום יתקשה לקבל אדם מקצועי, בין עקב קנאה בשל חוסר היכולת להגיע לאותה רמת מקצועיות, בין כי המקצועיות אצל האדם המקצועי מדגישה את חוסר המקצועיות אצל אחרים, ובין בשל סיבות אחרות.
פועל יוצא מכך, שהאדם המקצועי יכול למצוא את עצמו בודד, שכן הוא פועל על פי האמת המקצועית שלו ואמות המידה המקצועיות שלו שעשויות להיות שונות משל הסביבה. על כן הוא עשוי להגיע לתוצרים שונים, ולמסקנות ולתובנות שונות מאלו של מרבית האנשים, בין באותו תחום ובין בכלל. שוני זה עשוי להביא ליחס שלילי של הסביבה כלפי האדם המקצועי, ובמקרים קיצוניים אף להתעלמות או לנידוי, שכן הנטייה האנושית הכללית היא לקונפורמיזם תוך קושי לקבל דעות והבנות השונות מהדעה הפופולארית.
זאת ועוד: עקב המשאבים אותם נאלץ האדם המקצועי להקצות, יהיו לעיתים מעגלים קרובים שאינם מקצועיים – משפחה למשל – שירגישו זנוחים או פגועים. יש לזכור שמרבית האנשים אינם מקצועיים ועל כן השקעת זמן מרובה וקבלת תוצרים מקצועיים הינה זרה להם, ואין הם מוכנים לשאת במחיר כלשהו עקב הקצאת המשאבים השונה של האדם המקצועי. אין פירושו של דבר כי כל האנשים אינם מעריכים מקצועיות, אולם לא תמיד הם מוכנים לשלם את המחיר הכרוך בקשר עם אדם מקצועי.

סיכום


הבנה, הקפדה על פרטים, ועקביות הם מאפיינים של מקצועיות ותנאי למקצועיות. מחיר המקצועיות הינו הקצאת משאבים, ולעיתים תגובה שלילית מהסביבה, העשויה במקרים קיצוניים להביא לבדידות.